ไม่มีหมวดหมู่

หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่
- Advertisement -

APPLICATIONS

HOT NEWS

หุ่นยนต์ เปลี่ยนอุตสาหกรรมยุค 4.0

หุ่นยนต์ เปลี่ยนอุตสาหกรรมยุค 4.0 การเปลี่ยนแปลงของวิทยาการหุ่นยนต์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์จากนวนิยายเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดที่อยู่เบื้องหลังของการเริ่มต้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่เรียกว่าอุตสาหกรรม 4.0 ปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ เช่น อุปกรณ์ IoT อุตสาหกรรม และอัลกอริทึม AI มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีผลอย่างมากต่อวิธีการใช้งานหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรม นี่คือวิธีที่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน หุ่น...