Gadget

หน้าแรก Review Gadget หน้า 2
Gadget หรือ แก็ดเจ็ต คือ อุปกรณ์ หรือ นวัตกรรม ใหม่ๆคำนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันไม่นานนี่เอง จะนำมาใช้ในรูปแบบของโปรแกรมเสริม เล็กๆน้อยๆ ยกตัวอย่างเช่น นาฬิกา บน windows 7 โปรแกรมเสริมการรายงานข่าว และเริ่มมีการใช้กับอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเน้น ด้านความบันเทิง ความสนุก ความสะดวก เราคงจะพอทราบความหมายของคำว่า Gadget กันบ้างแล้วใช้ไหม สรุปก็คือ สิ่งประดิษฐ์ ขนาดเล็กๆ ในด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม หรืออุปกรณ์ ก็สามารถเรียกว่า Gadget ได้เหมือนกัน
- Advertisement -

APPLICATIONS

HOT NEWS

หุ่นยนต์หมา Aibo สัตว์เลี้ยงอนาคต เพื่อผู้สูงอายุ

โลกในยุค New Normal มนุษย์จำนวนหนึ่งจะต้องถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ หรือ Robotic อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และแม้แต่สัตว์เลี้ยงในอนาคตก็อาจจะถูกสร้างเป็นหุ่นยนต์ที่เสมือนมีชีวิตจริงๆมาทดแทน ญี่ปุ่น ถือเป็นประเทศตัวอย่างของการสร้างหุ่นยนต์และใช้หุ่นยนต์ให้เกิดประโยชน์ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะการมีจำนวนประชากรสูงอายุที่มากที่สุด โดยญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Super-aged society) อย่างเต็มรูปแบบไปล่วงหน้าแล้ว AIBO Robot Dog หุ่นยนต์สุนัขแสนรู้ ที่ผลิตโดยบริษัท SONY มาตั้งแต่ปี 1999 กลายมาเป็นขวัญใจของผู้สูงอายุในญี่ปุ่นและหลายประเทศอีกครั้ง หลังจากที่ SONY...