FCC ไม่อนุญาตให้ผู้บริการเครือข่ายใช้อุปกรณ์โครงข่ายของ Huawei และ ZTE ด้วยกองทุนของรัฐบาล

ในขณะที่สถานการณ์ดูเหมือนกำลังจะดีขึ้น ก็มีประกาศใหม่จาก FCC ห้ามผู้ให้บริการเครือข่ายในสหรัฐอเมริกาใช้อุปกรณ์โครงข่ายจาก Huawei และ ZTE ด้วยกองทุนจากรัฐบาลแล้ว

Federal Communication Commission (FCC) หรือ คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐอเมริกาประกาศคำสั่งล่าสุด ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถซื้ออุปกรณ์โครงข่ายของ Huawei และ ZTE ได้ แต่ไม่สามารถใช้เงินจากกองทุนของรัฐบาลกลางได้ ในความเป็นจริงแล้ว FCC ให้ผู้ให้บริการเครือข่ายในสหรัฐเปลี่ยนอุปกรณ์โครงข่ายเป็นแบรนด์ที่ผ่านการอนุมัติด้วยเงินกองทุนของรัฐบาลซึ่งคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ด้าน Huawei ก็ออกมาแสดงความเคลื่อนไหวโดยบอกว่าการตัดสินของ FCC นั้นอ้างอิงจากข้อมูลเพียงด้านเดียวโดยไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดมาชี้แจงให้ทุกคนทราบ

เรียบเรียง iphonemadx

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here