หน้าแรก แท็ก Samsung

แท็ก: Samsung

- Advertisement -

APPLICATIONS

HOT NEWS

รถยนต์ “อ่านความรู้สึก” เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี?

รถยนต์ อ่านความรู้สึก เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี? ปัจจุบัน รถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติอาจจะเอาท์ไปแล้ว เมื่อคณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Texas A&M กำลังพัฒนารถยนต์แห่งอนาคตที่สามารถอ่านความรู้สึกของผู้ขับขี่ได้ ที่ห้องทดลองด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย Texas A&M นักวิจัยกำลังพยายามจำแนกอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ออกเป็นหลายแบบ โดยวัดจากลักษณะคลื่นสมองที่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ต่าง ๆ แล้วนำไปเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีควบคุมรถยนต์ โดยหวังว่าสักวันจะทำให้รถยนต์รุ่นใหม่สามารถอ่านหรือตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารในขณะนั้นได้ คุณเจมส์ ฮับบาร์ด จูเนียร์ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Texas A&M กล่าวว่า รถยนต์แห่งอนาคตจะสามารถอ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมองส่งออกมา ซึ่งสอดคล้องกับความรู้สึกต่าง...