Review

หน้าแรก Review
รวบรวม สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี ด้าน มือถือ smartphone Gadget ใหม่ๆมา Review ให้เพื่อนๆอัพเดทกันตลอด 24 ชั่วโมง
- Advertisement -

APPLICATIONS

HOT NEWS

รัฐมนตรีเยอรมนีกล่าว การแบน Huawei อาจทำให้ประเทศใช้ 5G ล่าช้าไปอีก 10 ปี

รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องการให้ประเทศเพื่อนบ้านชาติต่าง ๆ แบน Huawei รวมถึงเทคโนโลยี 5G ต่าง ๆ ของบริษัท แต่ดูเหมือนว่าเยอรมนีจะไม่เห็นด้วย และยังคงเลือกใช้อุปกรณ์ 5G ของ Huawei ต่อไป Horst Seehofer รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีได้เตือนว่าหาก Huawei ถูกกีดกันออกจากการเปิดตัวและใช้งาน 5G จะทำให้ประเทศได้ใช้ 5G ล่าช้าไปถึง...